0964 456 787 [email protected]

ANTENNA DISPLAY – CÔNG CỤ HIỄN THỊ THÔNG TIN LÊN GOOGLE EARTH

 

Pass giải nén: naebolo.com

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Dữ liệu đầu vào:

Dữ liệu từ cột A đến cột F là bắt buộc đối với Type (cột F) là WCDMA, GSM, DCS hoặc LTE. Đối với A-POINT không điền Azimuth và Size.

 • Cell name (A): Điền tên hiễn thị
 • LONG (B), LAT (C): Tọa độ
 • Azimuth (D): Góc phương vị
 • Site (E): Khoảng cách của cánh từ điểm gốc đi ra theo hướng Azimuth (m)
 • Type (F): Ta có 5 kiểm được định nghĩa ở sheet main. WCDMA, GSM, DCS, LTE có cách định nghĩa tương tự nhau. A-POINT được định nghĩa là một chấm điểm.
 • Height (G), Tilt (H): Chỉ điền nếu muốn sữ dụng bản đồ hiễn thị 3D. Đối với hiễn thị dạng 2D để trống 2 cột này.

  • Các cột từ I trở về sau có thể bổ sung tùy ý. Sẽ được hiễn thị khi click vào cánh của cell hiễn thị. Ví dụ như hình sau:

 • Lưu ý: Cần kiểm tra kỹ dữ liệu điền vào tránh việc tool chạy bị lỗi. Ví dụ như dữ liệu long, lat, azi, size.. bị lỗi #N/A hoặc #VALUE hoặc định dạng text không phải số. Dữ liệu điền vào tốt nhất là tiếng việt không dấu.

2. Cấu hình tham số trước khi chạy

 • Group Main:
  • File name: Đặt tên file sẽ xuất ra khi chạy xong.
  • Label Scale: Độ lớn của tên khi dữ liệu đầu vào có định dạng A-POINT hoặc có click vào lựa chọn Show Site name.
  • Show Site name: Khi click vào ô này dữ liệu đầu vào sẽ tự tạo ra các dữ liệu A-POINT mới với trường Cell Name chính bằng dữ liệu Cell Name củ nhưng bỏ đi 1 ký tự cuối cùng.
 • Group Style: Có 5 định nghĩa style tương ứng với dữ liệu style ở sheet Information. Với mỗi style trừ A-POINT có các lựa chọn sau:
  • Colour: Màu hiễn thị, theo định nghĩa màu ở group Colour Mapping
  • Style: Có 2 style để lựa chọn: 1 là Beam hoặc Line. Beam sẽ cho ra dạng hình cách cung, Line sẽ cho ra dạng đường thẳng
  • Beam: Nếu ở dạng Style trên bạn chọn là Beam thì ở đây bạn dùng để cấu hình độ mở của Beam.
  • Width: Độ dày của đường vẽ

Đối với style là A-POINT ở phần Style bạn sẽ chọn biểu tượng để hiễn thị điểm đó lên trên Map. Các biểu tượng được định nghĩa ở Group Symbol Mapping.