0964 456 787 [email protected]

Giới thiệu về Knowledge Distillation, Teacher và Student

Vấn đề chúng ta thường gặp phải khi triển khai các model để giải quyết các vấn đề phức tạp, đó là làm sao sử dụng model với quá nhiều trọng số này để triển khai trên mobile cho người dùng hoặc 1 ứng dụng cần tính real-time. Rõ ràng, cũng có 1 phương pháp cho vấn đề...

Giới thiệu về Accuracy, Precision, Recall và F1

Các bài toán về ML thì việc chọn metric để đánh giá tính hiệu quả của model là rất quan trọng. Với mỗi bài toán khác nhau, chúng ta cần sử dụng các metric khác nhau. Ở đây tôi sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến Accuracy, Precision, Recall và F1. Trước...

Các hàm loss thông dụng trong Machine Learning

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu các loss function thường đươc dùng trong các bài toán Machine Learning. Ở đây tôi chỉ giới thiệu với trường hợp binary class: Cross Entropy Đây là 1 hàm khá là kinh điểm. Cho \( P(Y = 0) = p\) khi đó \(P(Y = 1) = (1-p)\). Giá trị...