0964 456 787 [email protected]
Overlap TDD

Overlap TDD

OVERLAP – SCRIPT XÁC ĐỊNH OVERLAP TRÊN TEMS DISCOVERY Download Donate HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Trước đây thông thường sẽ xuất dữ liệu thô và sử dụng tool/macro để tính toán overlap và thể hiện lên Map Infor hoặc Atoll. Script này sẽ tạo Player trực tiếp trên TDD để...