0964 456 787 [email protected]

Excel Plus v1.2

Excel Plus, Supper Excel, Bigdat, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdat, Extra Excel

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Excel Plus hỗ trợ một số tính năng sau:
–          Giao diện thân thiện người dùng.
–          Hỗ trợ xử lý các file txt, csv lớn hơn 1 triệu dòng (Max phụ thuộc vào RAM)
–          Chỉ hỗ trợ OS 64 bit
–          Hỗ trợ các Tool/Function cần thiết.
–          Cho phép gọi hàm trực tiếp tại Cell
–          Hỗ trợ các phím tắt cần thiết.
–          Hỗ trợ click right menu.

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel

Excel Plus, Supper Excel, Bigdata, Extra Excel