0964 456 787 [email protected]

NAEBOLO v7.2 – CÔNG CỤ XỬ LÝ TỔNG HỢP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Import dữ liệu cho TDD dùng chung cho các module cần thiết

Vào TDD chọn Configuration/Configuration Management chọn Import và trỏ tới file Import TDD x.x.zip gửi kèm.

Phần hướng dẫn chi tiết đã được đính kèm trong tool. Các bạn click vào phần Quick Guide ở góc phía trên bên phải để đọc hướng dẫn.

Naebolo, swap feeder, huawei config, cfg, cross feeder, indoor coverage

Naebolo, swap feeder, huawei config, cfg, cross feeder, indoor coverage