0964 456 787 [email protected]

XMap – CÔNG CỤ TẠO MỚI VÀ CẬP NHẬT BẢN ĐỒ SỐ

Download tại đây

(Liên hệ tác giả để lấy)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý CẦN KẾT NỐI INTERNET KHI SỬ DỤNG

1. Module Update XMap: Dùng để cập nhật lại Clutter Map và DTM Map của bản đồ số có sẵn dựa vào dữ liệu từ Google.

  • Bước 1: Sử dụng Atoll để cập nhật lại Clutter Map

Sau đó lựa chọn loại Clutter Classes và edit. Ví dụ sau đây ta sẽ cập nhật dữ liệu của 1 quả núi có dân cư sống kế bên của Campuchia mà dữ liệu bản đồ số của Vietnam không hiễn thị.

Kết quả sau khi edit như sau:

Lưu lại vùng thay đổi:

Chọn định dạng lưu trữ là *.bil và chọn “Only pending changes”.

  • Bước 2: Sử dụng tool để cập nhật Clutter Map và DTM Map. Theo đó DTM Map sẽ được cập nhật tự động một cách chính xác.

Cấu hình như trên sau đố nhấn nút “Update XMap”. Sau khi hoàn thành sẽ sinh ra các file cập nhật mới và sẽ tạo ra các file bản đồ mới. Vì DTM được lấy trực tiếp từ Google nên tool cần kết nối với internet mới chạy được.

Kết quả chạy được như sau:

  • Clutter Map:

  • DTM Map:

2. Module Create XMap: Dùng để tạo mới Clutter Map và DTM Map của bản đồ số dựa vào dữ liệu từ Google.

(

Bản đồ số sẽ được tạo ra với các giá trị clutter mặc định theo giá trị “Initial Value” và độ cao bình độ mặc định bằng 0. Bản đồ sẽ được tạo để bảo phủ vùng diện tích từ Long1, Lat1 đến Long2, Lat2 (Long1, Lat nằm ở góc dưới bên trái; Long2, Lat2 nằm ở góc trên bên phải). Sau khi tạo được bản đồ với các giá trị khởi đầu như trên. Ta quay lại sử dụng module Update XMap để cập nhật lại các giá trị.